علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

مرکز علمی کاربردی همیاری شهرداری کرمان


amar.kr.ir
معرفی معاونت آمار و اطلاعات
10 سپتامبر 2012 ... مدرك تحصيلي : دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ... درسي"مديريت شهري" در دانشگاه آزاد اسلامي مركز كرمان –گروه شهر سازي از سال 1389 ... هاي اطلاعات جغرافيايي شهري در دانشگاه جامع علمي و كاربردي ساز مان همياري ها و شهرداري ها ...
krfire125.kermancity.ir
معاونت فنی و عملیات - آتش نشانی کرمان - شهرداری کرمان
16 ا کتبر 2012 ... مدير گروه رشته تحصیلی مدیریت امداد سوانح با كد مدرسي 902003414 وزارت علوم، در دانشگاه علمي- كاربردي شرکت زغالسنگ كرمان . (دارای ابلاغیه ...
ke.uast.ac.ir
کاربردی استان کرمان - آدرس و شماره تماس مراکز آموزش علمی
مرکز آموزش علمی. -. کاربردی هالل احمر استان کرمان ... 34. مرکز آموزش علمی. -. کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان ... کاربردی شهرداری امین شهر. انار، امین شهر، محله جمشیدآباد.
eksh.blogfa.com
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان
به گزارش کارشناس امور دانجشوئی فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان ، به دنبال برگزاري انتخابات شوراي تعامل و تبادل نظر ...
www6.sanjesh.org
دريافت فايل
ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. 13133. ﻣﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان. 115. ﻣﺮد. زن. 45 ... ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﻴﺸﺘﺎزان آﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ. (. ﺗﻬﺮان. ) 13134. ﻣﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان. 176 ...... آﻣﻮزش. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. آﻣﻮزﺷ. ﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻴﻨﺎ. (. ﺧﺮاﺳﺎن. رﺿﻮي. ) 13305. ﻣﻬﺮ.
ke.uast.ac.ir
کرمان - دانشگاه جامع علمی کاربردی
فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمی کاربردی برای تدریس دروس تخصصی رشته های علمی- ... برگزاری جلسه ستاد دانشگاهیان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان.
www6.sanjesh.org
دريافت فايل
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ واﺣﺪ. 29. ﺗﻬﺮان. 23024. ﻣﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان. 212. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻨﻴﺎد زﻧﺪه. ﻳﺎد آﻳﺖ. اﻟﻪ ﻣﻮﺣﺪي ﺳﺎوﺟﻲ. (. ره. ) 23025. ﻣﻬﺮ. ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت. ﺗﻬﺮان. 115.
eko-chb.ir
مركز آموزش علمي كاربردي استانداري چهار محال و بختياري
استانداری چهارمحال و بختیاری-استانداری-شهرکرد-چهارمحال و بختیاری-مرکز علمی کاربردی استانداری چهارمحال و بختیاری.
www.cafenetyar.com
سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سامانه سجاد ) - کافه نتیار
مرکز آموزش علمی کاربردی فارسان; مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهر کرد ... مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی · مرکز علمی کاربردی دانشکده بهداشت کوار ...