علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی

www.asteimi.ir
کلیک کنید - مرکز علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی - صفحه اصلی
نحوه ورود به سیستم سجاد و آپلود عکس- ویژه دانشجویان جدیدالورود(کلیک کنید).

www.eimi.ir
ثبت نام دوره های تخصصی تک پودمان - سازمان مدیریت صنعتی استان ...
9 ژانويه 2017 ... مرکز آموزش علمیکاربردي سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي تحت نظارت دانشگاه جامع علمیکاربردي، مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فن ...
www.eimi.ir
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی - محتوای دوره ها
دوره های تخصصی و حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی در طرح های طبقه بندی مشاغل ... ه- دوره های اداری - مدیریت ... مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی.
www.eimi.ir
قابل توجه مدیران محترم اتحادیه ها و شرکت های تعاونی - سازمان مدیریت ...
6 نوامبر 2016 ... قابل توجه مدیران محترم اتحادیه ها و شرکت های تعاونی. بدینوسیله به ... مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی · سازمان صنعت، معدن ...
www.asteimi.ir
مرکز علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی - تقویم آموزشی
تقـویم آمـوزشـی نیمسـال دوم سـال ... تقويم آموزشي نیمسال دوم سال تحصيلي 94-95 ...
www.eimi.ir
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی - معرفی دوره های کوتاه مدت
واحد دوره های کوتاه مدت سازمان مدیریت صنعتی (نمایندگی خراسان رضوی) ... اقتصادي از طريق تقويت توانمنديهاي اطلاعاتي ومهارت كاربرد تئوريهاي مديريت وارائه آخرين دستاوردهاي علمي مي باشد . ... مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی.
www.eimi.ir
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی - اخبار و اطلاعیه ها
باهدف ارائه راهکارهای خروج صنعت ساختمان مشهد از رکود توسط سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی و با .... مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی.
www.eimi.ir
دانشگاه علمی کاربردی - سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
27 نوامبر 2016 ... اطلاعیه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت - دانشگاه علمی کاربردی. اطلاعیه پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی در مهر 1395 ...
www.eimi.ir
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
دوره های تخصصی و حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی در طرح های طبقه بندی مشاغل · قابل توجه مدیران محترم ... مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی.
www.asteimi.ir
مرکز علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی - صفحه اصلی
سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی-مرکز اموزش علمی کاربردی. ... مشهد - بلوار بعثت - تقاطع ناصر خسرو - مرکز علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان ...