علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

علمی کاربردی خانه کارگری زنجان

agrizanjan.ir
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - موسسه آموزشی علمی کاربردی جهاد ...
25 نوامبر 2013 ... موسسه آموزش عالي علميكاربردي جهاد كشاورزي تنها موسسه‌ آموزشي وزارت جهاد ... فاصله قابل توجه میان کارشناسان و کارگران در مزارع و واحدهای مرتبط ، جای خالی ... ، آموزش‌های علمی - کاربردی توسعه یافته و در دستور کار این وزارت خانه قرار ...

zums.ac.ir
پورتالهای استان زنجان - دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پیوندهای مفیدپورتالهای استان زنجان ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان · دانشگاه زنجان; دانشگاه پیام نور استان زنجان · مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر زنجان · موسسه ...
www.isna.ir
برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در زنجان - ایسنا
9 مه 2016 ... دبیر علمی پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران یادآور شد: یکی ... به گزارش ایسنا، هشت تیم از پردیس فرهنگیان الزهرا، هشت تیم از دانشگاه زنجان، ... دو تیم از مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر، دو تیم از جهاددانشگاهی، دو تیم از ...
zn.uast.ac.ir
زنجان - دانشگاه جامع علمی کاربردی
فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمی کاربردی برای تدریس در مراکز آموزش علمی ... یازدهمین جلسه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی ...
whun.ir
صفحه نخست - مرکز آموزش جامع - علمی کاربردی خانه کارگر تبریز
1- برای مشاهده شهریه ثابت و شهریه 15% انتخاب واحد خود پس از ورود به سامانه سجاد به ... (جهت دریافت شناسه واریز به سایت دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر تبریز به ...
www6.sanjesh.org
دريافت فايل
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﮕﺎن. 20040. ﻣﻬﺮ. ﻛﻨﮕﺎن. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 215. ﻣﺮد. -. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻨﺪرﺳﺎزان ﮔﻨﺎوه. 20041. ﻣﻬﺮ. ﮔﻨﺎوه. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 200. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﺎﭘﻜﻮ.
www6.sanjesh.org
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺷﺘ 6
ﻛﺎرﺑﺮدي آﮔﺎﻫﺎن ﻧﻴﺮو. 10024. ﻣﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان. 110. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺠﺘﻤﻊ. آﻣﻮزﺷ. ﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﺮاﺳﺎن. رﺿﻮي. 10025. ﻣﻬﺮ. ﻣﺸﻬﺪ. ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. 110. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ. آﻣﻮزش. ﻋﻠﻤﻲ.
www.cafenetyar.com
سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سامانه سجاد ) - کافه نتیار
مرکز آموزش علمی کاربردی فارسان; مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهر کرد ... مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی · مرکز علمی کاربردی دانشکده بهداشت کوار ...
edu.uast.ac.ir
ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه(سجاد) - دانشگاه جامع علمی کاربردی
ورود به سامانه سجاد،لینک اصلی سایت سجاد،سیستم جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی،دانشگاه علمی-کاربردی.