علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

شرایط معرفی به استاد دانشگاه علمی کاربردی

www.uastjdksh.ac.ir
فرم معرفی به استاد - مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی ...
مراحل اخذ معرفی به استاد: در صورتی که دانشجو تمام دروس را گذرانده باشد و تمام نمرات نیز در سیستم ثبت. شده باشد چنانچه تنها یک درس باقیمانده داشته باشد باید مراحل ...

sci.araku.ac.ir
آیین نامه جدید دانشگاه ها (مخصوص ورودی های 91 به بعد) - دانشکده علوم پایه
در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید ... هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی از اعضای هیئت علمی را به عنوان استاد ... دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته ...
www.idem-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز ایدم - آئین نامه مالی
بخشی از آئین نامه اجرائی شهریه دوره های علمیکاربردی مصوب نهمین جلسه هیأت امناء ... ماده 12 – شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از ...
raad-ac.ir
مرکز آموزش علمی کاربردی رعد | آئين نامه هاي آموزشي
ماده ۲۴: دانشجوئی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود ... ماده ۴) در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مرکز مبدا ...
www.ulaw.ir
نکاتی پیرامون پذیرش درنظام ترمی - مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی ...
ماده 3- دانشجو موظف اشت در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ... ماده 18- حذف اضطراری: دانشجو 5هفته مانده به پایان نیمسال به دو شرط می تواند فقط یک درس از  ...
www.uisi.org
مرکز آموزش عالي علمي کاربردي خدمات علمي صنعتي اصفهان نسخه 8.87.2 ...
مقررات زير قسمت هايي از آيين نامه آموزشي دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و .... به دانشجوياني كه بصورت اضطراري تنها يكي از درسهاي نظري خود را حذف نمايند ...
kavarju.sums.ac.ir
قوانین و مقررات آموزشی - علمی کاربردی کوار
ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی کاربردی و عرض ... در مورد دانشجويان پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
kavarju.sums.ac.ir
قوانین آموزشی - علمی کاربردی کوار
ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی کاربردی و عرض ... در مورد دانشجويان پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
www.birjand.iastjd.ac.ir
سئوالات متداول - علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند
سوال 16) چه زمانی دانشجو از دانشگاه اخراج می شود ؟ پاسخ : هنگامیکه سه ترم ... اما در حذف اضطراری و حذف شورایی شهریه پرداختی بابت درس از بین می رود . سوال 28 ) چنانچه ...