علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دفترچه کاردانی علمی کاربردی پودمانی

www.uast-ardebil.blogfa.com
علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى - دفترچه پذیرش
ثبت نام پذيرش در دوره کارداني علمي-کاربردي پودماني بهمن ماه سال 89 ... هاي کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علمي کاربردي دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1389 اینجا ...

www.iranconferences.ir
ثبت‌نام‌ دوره‌هاي كارداني پودماني دانشگاه علمي كاربردي آغاز شد (20-6-91)
10 سپتامبر 2012 ... ثبت‌نام دوره‌هاي كارداني فني و حرفه‌اي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي از امروز دوشنبه 20 شهريور آغاز شده و تا 27 شهريور ماه ادامه ...
www.sa-zeh.ir
دفترچه كارداني پودماني بهمن 1390
10 ژانويه 2012 ... ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ... ﮐﺎرداﻧﯽ. دوره. ﻫﺎي ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ. ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي. ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه. ﺳﺎل. 1390. ﺑﻪ. ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ...... اوﯾﻮﻧﯿﮏ. ؛. اﯾﻤﻨﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ. ؛. ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ؛. ﻫﻮاﻧﻮردي. -. ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ.
www.ssmt.ir
علمی کاربردی - صدای مشاوره تحصیلی
انتخاب رشته کنکور سراسری مشاوره تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد دکتری علمی کاربردی انتخاب رشته امریه نظام وظیفه معافیت تیزهوشان منابع دانشگاه مجازی پیام ...
www.uast-ardebil.blogfa.com
علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى - ثبت نام
آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 92 ... مهلت ثبت نام در دوره هاي کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمي كاربردي تا 17 دی ماه تمدید شد.
www.tebyan.net
ثبت نام دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی پودمانی - تبیان
11 مارس 2009 ... 1-3) ارتباط نوع دیپلم با دورههای کاردانی علمی-کاربردی پودمانی: .... درفرم تقاضانامه ثبت نام علمی کاربردی 92درقسمت کداستان کمی ابهام وجوددارد.
sateb.uast.ac.ir
اخبار و اطلاعیه ها - سامانه جامع آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی :
اعلام زمان انتخاب پودمان آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه ..... زمان اعلام نتایج پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی ...
www.sanjesh.org
دریافت فایل - سازمان سنجش آموزش کشور
... نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1395 ... و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ...
www.ssmt.ir
زمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی سال 95 - 96
... 95، زمان پذیرش دانشگاه علمی کاربردی 95 ،انتخاب رشته علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام کاردانی به کارشناسی علمی  ...
www.sanjesh.org
جامع علمي کاربردي - سازمان سنجش آموزش کشور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت پذيرش كدرشته‌ محل‌هاي پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ...