علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دفترچه علمی کاربردی 92 ترمی

www.uastq.ac.ir
ﻫﺎي دوره ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻛﺖ در راﻫﻨﻤﺎي دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺮﻣﻲ اي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘ - مركز آموزش علمي ...
ﻛﺎرﺑﺮدي. دﻓﺘﺮﭼﻪ. راﻫﻨﻤﺎي. ﺷﺮﻛﺖ در. ﭘﺬﻳﺮش. دوره. ﻫﺎي. ﻛﺎرداﻧﻲ. ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. ﺗﺮﻣﻲ ... اي ﺗﺮﻣﻲ. -ﻋﻠﻤﻲ. ﻛﺎرﺑﺮدي. 6. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. 2(. ): ﮔﺮوه و ﻛﺪ زﻳﺮﮔﺮوه. آﻣﻮزﺷﻲ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺷﺘﻪ ..... 92. در ﺳـﻨﻮات ﻣﺠـﺎز ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻓـﺎرغ. اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ. ﻧﺪ ﻣﻲ .ﺷﻮ. )5. ﻓﺎرغ. اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن. دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪ. ﺷﺮط اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن.

www.ilam.iastjd.ac.ir
ثبت نام دوره هاي كارداني ترمي نیمسال اول مهر 92
پذيرش دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي ناپيوسته ترمي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1392 از روز شنبه 7/2/92 آغاز و تا روز شنبه 14/2/9 ادامه دارد ...
moshaverh-amiri2010.blogfa.com
ساحل علم - دانلود دفترچه
دانلود دفترچه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شهریور 95 ... دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 92 /آغاز ثبت نام ارشد علمی کاربردی.
www.iranconferences.ir
ثبت‌نام دوره کاردانی ترمی علمي كاربردي تا دوشنبه ادامه دارد/اعلام نتايج ...
8 سپتامبر 2012 ... وی تصریح کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان، اواخر شهریور اعلام می‌شود. معاون سنجش و خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمي كاربردي در خاتمه گفت: .... (95/6/21) · اعلام فراخوان جذب هیات علمی سال ۹۵ دانشگاه آزاد از اواخر مهر (95/6/19) · زمان ...
www.beytoote.com
آغاز ثبت‌نام کاردانی ترمی علمی - کاربردی از فردا - بیتوته
ثبت‌نام پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی سایت سازمان سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی.
www.uast-ardebil.blogfa.com
علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى - ثبت نام
آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 92 ... مهلت ثبت نام در دوره هاي کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمي كاربردي تا 17 دی ماه تمدید شد.
www.ulaw.ir
مدارک لازم پذیرفته شدکان ترمی وپودمانی کاردانی جهت ثبت نام درمرکز
گواهی اشتغال به کار با امضا ومهر بالاترین مقام مسئول برای پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل( از نظر مرکز علمی-کاربردی قوه قضاییه، شاغل به فردی ...
www.uastjdksh.ac.ir
پذیرش در نظام دانشگاه جامع علمی کاربردی
پذيرش در نظام ترمي دانشگاه جامع علمي-كاربردي در سه مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته و. كارشناسي ناپيوسته در دو سهميه شاغل و آزاد و يك بار در سال صورت مي پذيرد.
www.sanjesh.org
جامع علمي کاربردي - سازمان سنجش آموزش کشور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت پذيرش كدرشته‌ محل‌هاي پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ...