علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی واحد تیکمه داش


eaiea.org
شرکت فرایند سازان صحت - انجمن صنفی خدمات مهندسی صنعتی ...
مدیر گروه کارشناسی گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد تبریز تا سال ۱۳۸۴; مدیر گروه ... آباد تهران ، دانشگاه جامع علمی کاربردی تیکمه داش ، مدرس مرکز آموزش اتحادیه برق و ...
www.sa-zeh.ir
دفترچه كارشناسي پودماني
14 مارس 2011 ... ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ. ﺳﺎل. -90. 1389. داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ... ﮐﺪ اﺷﺘﻐﺎل. )92 (. و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اراك. ﺑﺎ ﮐﺪ اﺷﺘﻐﺎل. )93(. ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول. ﺷﻤﺎره.
tm-uast.ac.ir
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز - لیست مراکز
مركز آموزشي علمي -كاربردي. آدرس. تلفن. كد. شهرستان. اهر. اهر ... تيكمه داش. استاد شهريار تيكمه داش. اول بلوار استاد شهريار. 33122234. 041. مراغه. بازرگاني واحد مراغه.
www.dana.ir
50 درصد صندلی های دانشگاه های علمی کاربردی خالی است/ آمادگی واگذاری ...
31 ا کتبر 2016 ... فرزان قالیچی ضمن اشاره به خالی بودن 50 درصدی صندلی های دانشگاههای جامع علمی کاربردی، از آمادگی خود جهت واگذاری دو مرکز شبستر و تیکمه داش به ...
www.iauhr.ac.ir
معاون پژوهش و فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
سوابق کار اجرایی : معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار تیکمه داش ... مدیر گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شبستر.
www.isna.ir
50 درصد صندلی‌های دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان‌شرقی خالی هستند ...
1 نوامبر 2016 ... رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان‌شرقی از تحصیل 11 هزار ... وابسته به واحد استانی در تیکمه داش و شبستر وجود دارد، که آماده واگذاری ...
diyareshahriar.ir
مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد ...
3 دسامبر 2016 ... ... دبیرخانه هیاًت امنای استان آذربایجانشرقی و هیئت همراه و روسای محترم دانشگاه های پیام نور بستان آباد و علمی کاربردی تیکمه داش برگزار گردید.
plan.tabrizu.ac.ir
ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺮ - دانشگاه تبریز
ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯿﺮاث ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد. 6580091. 6560361. 0411. ﺗﺒﺮﯾﺰ،آﺑﺮﺳﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن. 7. ﺗﯿﺮ ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻼﻧﮑﻮه، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎل ، ﺧﺎﻧﻪ دو ﮐﻤﺎل ،. 12. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﺪم. 4450011. (-.
www.cafenetyar.com
سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سامانه سجاد ) - کافه نتیار
مرکز آموزش علمی کاربردی فارسان; مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهر کرد ... مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی · مرکز علمی کاربردی دانشکده بهداشت کوار ...