علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی صنعت و معدن اصفهان

iheari.ir
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان ... مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان به عنوان یکی از مجهزترین مراکز آموزش وزارت ... دانشگاه جامع علمی کاربردی.

www.uniref.ir
دانشگاه صنایع و معادن ایران رتبه بندی و جایگاه علمی
دانشگاه صنایع و معادن ایران در چه رتبه ای قرار دارد و چه تعداد مقاله منتشر نموده و چند ... صنایع و معادن ایران ۱۸۴ مقاله مشترک با ۴۶ مرکز علمی داشته است دانشگاه اصفهان ... صراحت موافقت خود را برای تاسیس دانشگاه علمیکاربردی صنایع و معادن ایران که ...
www.iuim.ac.ir
دانشگاه صنايع و معادن ايران
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ازرونمایی "سامانه نما" برای تعیین وضعیت و جایگاه موسسات علمی و پژوهشی کشور خبر داد · آرشیو اخبار. تحصیلات تکمیلی ...
www.irtci.com
معرفی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران | آموزش | پژوهش | انتشارات ...
بهره مندي از همكاري 850 نفر از اساتيد و متخصصين صنعت و دانشگاه ... ايجاد واحد آموزشهاي بلند مدت علميكاربردي (1500 نفر در 6 رشته كارشناسي و كارداني ترمي و ...
www.btcedu.ir
مركز آموزش علمي كاربردي بازرگاني تهران
کاردانی مدیریت کسب و کار ... مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران ... دانشگاه جامع علمی کاربردی و با ایجاد مرکزآموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران، فعالیت های  ...
uofe.ir
مرکز علمی کاربردی انتخاب
دانشگاه علمي كاربردي انتخاب برگزار مي كند: رويداد كارآفرينانه ي "ايده تاب" به سبك ... مرکز آموزش علمی کاربردی گروه انتخاب به همراه 5 مرکز دیگر وابسته به وزارت ...
grad.saorg.ir
فهرست دانشگاه ها وموسسه های آموزش عالي مورد تائيد وزارت
اعتبار و سطح‌بندی دانشگاه‌های خارج برای ادامه تحصیل ... شايان ذكر است صرفاً مدارك دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات يادشده كه مصوب شوراي گسترش آموزش عالي بوده و از .... دانشكده علميكاربردي پست و مخابرات (وابسته به پست و تلگراف و تلفن). 83.