علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی صنایع مخابرات شیراز

www.itiac.ir
معرفی مرکز - مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران
تاريخ تاسيس مرکز آموزش: 1382 هجری خورشیدی. مساحت فضاي آموزشي: 16000 متر مربع. مساحت زيربناي آموزشي: 5000 متر مربع. آزمايشگاه ها :آزمايشگاه سیستم ...

www.itiac.ir
امور مالی - مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران
دانشجوی محترم لطفا جهت پرداخت حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال اول 96-95 و جلوگیری از حذف انتخاب واحد ترم جاری به سامانه سجاد مراجعه و در قسمت شهریه  ...
www.itiac.ir
رشته ها - مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران
رشته های مرکز آموزش علمی کاربردی ITI ... مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) – گرایش مخابرات سیار ... مهندسی تكنولوژی مخابرات – گرايش سوئيچ ثابت ...
www.itmc.ir
کارخانجات مخابراتی ایران
کارخانجات مخابراتی ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در کشور. ... دانشگاه جامع علمی کاربردی. سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی · معرفی · مرکز ...
fa.uast.ac.ir
آدرس و شماره تماس مراکز - فارس - دانشگاه جامع علمی کاربردی
شیراز - حد فاصل بلوار زرگری وبیمارستان دکتر خدادوست دانشکده علوم قرانی طبقه اول کد پستی : 7143714595. مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر شیراز.
fa.uast.ac.ir
دانلود فایل : آدرس و شماره تلفن مراکز علمی کاربردی استان فارس.pdf
درس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس. شرکت / سازمان / اداره .... مرکز آموزش علمی کاربردی علوم پزشکی. کوار. 45835113740. کوار. -. بلوار امام خمینی )ره(.
www6.sanjesh.org
دريافت فايل
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﮕﺎن. 20040. ﻣﻬﺮ. ﻛﻨﮕﺎن. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 215. ﻣﺮد. -. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻨﺪرﺳﺎزان ﮔﻨﺎوه. 20041. ﻣﻬﺮ. ﮔﻨﺎوه. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 200. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﺎﭘﻜﻮ.
www.itiac.ir
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) ... برگزار کننده رشته نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی در مراکز علمی کاربردی استان فارس - شیراز.
uast.itmc.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران - مرکز علمی ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه. در روزهای پنجشنبه 1395/10/16 . یکشنبه 1395/10/ 19 دانشجویان کارشناسی ارشد ، با حضور اعضاء کمیته راهبر کلان پروژه های رشته ...
www.ictfaculty.ir
دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات
براساس اعلام معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران ثبت درخواست مهمان در سامانه آموزشی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی۹۵- ۹۶ از تاریخ ...