علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی شرکت فرش ایران سپهر

fa.wikipedia.org
قالی ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سالنامهٔ چینی سوئی‌سو در دورهٔ ساسانی از فرش پشمی ایران به عنوان کالای وارداتی به ... فاقد بنیاد علمی وبه تعبیر دیگر از مبنای صحیح برخوردار نمی‌باشد در اغلب موارد با ... دادن گستردگی دامنهٔ این بافته‌های ایرانی و فنون کاربردی درانان درطول زمان وازان طریق فراهم ... شرکت فرش ایران، طرح‌های فرش ایران را به ۱۹ گروه اصلی بخش کرده‌است :.

taknartec.ir
معاونت بازرگانی مجتمع مس تکنار – مجتمع معادن مس تکنار
موسسه جهاد تحقیقات شرکت بازرگانی مجد با سمت مشاور بازرگانی و مدیرعامل ... ارمغان با سمت مدیربازرگانی; شرکت بازرگانی هما گستر سپهر با سمت مدیرعامل و عضو هیئت ... دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران با سمت مشاور اجرایی ریاست; شرکت بازرگانی مهر ... شرکت بازرگانی معادن الماس لارک با سمت مشاور اجرایی مدیرعامل; شرکت فرش ...
environment.srbiau.ac.ir
نشریات فارسی - دانشکده محیط زیست و انرژی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
گلجام - انجمن علمی فرش ایران, علمی - پژوهشی, اسفند 83, حبیب اله آیت الهی ... نامه هنرهای تجسمی و کاربردی - دانشگاه هنر, علمی- پژوهشی, دی 89, محمد تقی آشوری ... معماری و شهرسازی آرمان شهر - شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر, علمی- پژوهشی, دی 89, مصطفی بهزادفر ... اطلاعات جغرافیایی (سپهر سابق) - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح, علمی- ...
www.sepehr.ac.ir
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر. اصفهان ، کیلومتر ۵ اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق. شماره تماس: ۹۵۰۱۹۴۳۱-۰۳۱. فکس: ۹۵۰۱۹۴۳۷-۰۳۱. info@sepehr.ac.ir ...
www.sa-zeh.ir
دفترچه كارشناسي پودماني1391
10 ژانويه 2012 ... ﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . 6-1 (. ﮔﺮوه. آ. ﻣﻮزﺷﯽ. : آزﻣـﻮن. ﻣﻘﻄﻊ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. دوره. ﻫﺎي. ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ. ﺳﺎل. 1391. داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي. در. ﭼﻬﺎر.
es.uast.ac.ir
رشته های دوره کارشناسی فعال در استان اصفهان
8, حسابداری گرایش مالی, کارشناسی ناپیوسته, پودمانی, مرکز آموزش علمی-کاربردی خور و بیابانک, 1 90-91. 9, حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی, کارشناسی ناپیوسته  ...
www6.sanjesh.org
جدول شماره
ﺷﻴﺮاز. ﻓﺎرس. 114. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ. آﻣﻮزش. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ. 15520. ﻣﻬﺮ. ﻗﺰوﻳﻦ. ﻗﺰوﻳﻦ ..... آﻣﻮزش. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ. 15637.
nedaesfahan.ir
لیست دانشگاه های استان اصفهان نشانی و تلفن - ندای اصفهان
17 ژانويه 2016 ... نجف آباد, دانشگاه علمی کاربردی علویجه. نجف آباد, دانشگاه پیام نور علویجه. برخوار, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد, دکتر مرتضی کشاورز.