علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان اهواز

www.noor.blogfa.com
مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران
مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران - برق -- ابزار دقیق - مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران.

website.informer.com
isw-uast.ir at WI. جامعه اسلامی کارگران خوزستان - Website Informer
22 نوامبر 2016 ... Keywords: ariatemp, دانشگاه علمی کاربردی قزوین, بیمه سلامت, مرکز علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران, استاد جاوید, تجهیزات کارگاه مکانیک ...
www.bargozideha.com
مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز - برگزیده ها
مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز. هدف، ارتباط جامعه ... استان خوزستان از نظر فولاد، قطب دوم فولاد کشور است و بازار کار مناسبی دارد. رشته مهندسی فن ...
www.wes-khz.ir
انجمن مهندسین جوش خوزستان
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران و اساتید مهندسی و بازرسی جوش استان خوزستان. این جلسه با ... مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان. پایگاه علمی ...
kz.uast.ac.ir
خوزستان - دانشگاه جامع علمی کاربردی
فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمی کاربردی برای تدریس دروس تخصصی رشته های ... جلسه ي با حضور مسئولین حراست دانشگاه جامع علمی کاربردی با رؤسای مراکز ...
www6.sanjesh.org
دريافت فايل
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﮕﺎن. 20040. ﻣﻬﺮ. ﻛﻨﮕﺎن. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 215. ﻣﺮد. -. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻨﺪرﺳﺎزان ﮔﻨﺎوه. 20041. ﻣﻬﺮ. ﮔﻨﺎوه. ﺑﻮﺷﻬﺮ. 200. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﺎﭘﻜﻮ.
www6.sanjesh.org
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺷﺘ 6
ﻛﺎرﺑﺮدي آﮔﺎﻫﺎن ﻧﻴﺮو. 10024. ﻣﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان. 110. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺠﺘﻤﻊ. آﻣﻮزﺷ. ﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﺮاﺳﺎن. رﺿﻮي. 10025. ﻣﻬﺮ. ﻣﺸﻬﺪ. ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. 110. ﻣﺮد. زن. 45. 30. ﻣﺮﻛﺰ. آﻣﻮزش. ﻋﻠﻤﻲ.
www.scu.ac.ir
94 - 95 در ﺳﺎل از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوره ﺷﺸﻢ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎ - دانشگاه شهید ...
/11. 94. دﮐﺘﺮ ﻗﺪردان. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺰارﻋﯿﺎن. ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺷﻬﺪاي ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن. دوﺷﻨﺒﻪ. 43. ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻫﻮاز. /20. /11. 94. دﮐﺘﺮ. ﺧﺪاﭘﻨﺎه. آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس. ﭘﻮرﺣﻤﺰه. ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ. ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ.
mekjdkh.ir
مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی - شعبه اهواز
دانشجوی گرامی جهت تکمیل ثبت نام از مورخ 95/11/03 لغایت 95/11/05 به مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مراجعه فرماپید. آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ...
edu.uast.ac.ir
ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه(سجاد) - دانشگاه جامع علمی کاربردی
ورود به سامانه سجاد،لینک اصلی سایت سجاد،سیستم جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی،دانشگاه علمی-کاربردی.