علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

حذف اضطراری دانشگاه علمی کاربردی

www.ulaw.ir
نکاتی پیرامون پذیرش درنظام ترمی - مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی ...
ماده 3- دانشجو موظف اشت در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ... ماده 18- حذف اضطراری: دانشجو 5هفته مانده به پایان نیمسال به دو شرط می تواند فقط یک درس از  ...

ticket.uast.ac.ir
عدم ثبت انتخاب واحد بیشتر از 14 - دانشگاه جامع علمی - کاربردی ...
«یک یا چند درس در انتخاب واحد آن نیم‌سال، به یکی از دلایل حذف اضطراری،حذف پزشکی، حذف شورایی و غیبت موجه 3/16 حذف شده باشد.» برای مثال دانشجوی زیر در نیم‌سال ...
www.irtciac.com
پرسش های متداول دانشگاه علمی کاربردی
سئوال: در چه شرایطی می توان از حذف اضطراری استفاده نمود؟ پاسخ: الف. -. اگر تعداد ... در تاریخهای ارائه شده از طرف دانشگاه با مراجعه به سایت سجاد امکان پذیر می باشد. .1.
www.uisi.org
مرکز آموزش عالي علمي کاربردي خدمات علمي صنعتي اصفهان نسخه 8.87.2 ...
مقررات زير قسمت هايي از آيين نامه آموزشي دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و .... به دانشجوياني كه بصورت اضطراري تنها يكي از درسهاي نظري خود را حذف نمايند ...
kavarju.sums.ac.ir
قوانین و مقررات آموزشی - علمی کاربردی کوار
ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی کاربردی و عرض ... در مورد دانشجويان پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
kavarju.sums.ac.ir
قوانین آموزشی - علمی کاربردی کوار
ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی کاربردی و عرض ... در مورد دانشجويان پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
www.birjand.iastjd.ac.ir
سئوالات متداول - علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند
سوال 16) چه زمانی دانشجو از دانشگاه اخراج می شود ؟ پاسخ : هنگامیکه سه ترم ... اما در حذف اضطراری و حذف شورایی شهریه پرداختی بابت درس از بین می رود . سوال 28 ) چنانچه ...