علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

جذب هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی93

jazb.iau.ir
جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در این فراخوان بر اساس بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی حداقل 10 درصد اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران که شامل ...

www.mjazb.ir
مرکز جذب اعضای هیات علمی
تمدید اعلام نیاز دانشگاه ها در فراخوان بهمن 95. اطلاعیه ها. ویژه متقاضیان. ویژه دانشگاه ها. راهنما و قوانین ... اعضای هیات علمی (نور رضوی). سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی.
1phd.ir
1phd- جزئیات کامل جذب هیات علمی دانشگاه‌ها
9 مارس 2016 ... ئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم با اشاره به جزئیات کامل جذب هیات علمی در ... جذب هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه ها تا ساعت ۲۴ .... پارسیان پودمانی علمی کاربردی 93 استخدام دولتی استخدام استانداری ...
jazb.uast.ac.ir
هیات جذب دانشگاه جامع - دانشگاه جامع علمی کاربردی
... جذب اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه در این خصوص افزود: متقاضیان تدریس در ... دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی، از ...