علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو


ifco-ua.ir
درباره مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو
آشنایی با دانشگاه · درباره مرکز · چشم اندازمرکز آموزش · خط مشی مرکز ... بازگشت حضرت امام خمینی (ره) به ایران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی. Untitled-1. ostad. 2fa ...
al.uast.ac.ir
توسط دانشجویان مرکز ایران فریمکو - البرز - دانشگاه جامع علمی کاربردی
2 ا کتبر 2016 ... رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو گفت: دانشجویان این مرکز از شهرستان ساوجبلاغ مقام اول و سوم مسابقات ملی انجمن بتن ایران (ICI) را ...
www7.irna.ir
ایرنا - حضور پرتعداد صنایع دانش بنیان ساوجبلاغ در نمایشگاه پژوهش ...
7 دسامبر 2015 ... صاحبان فناوری از صنایع، دانشگاه ها و مجتمع تحقیقاتی شهدای دانشگاه ... های ساختمانی، صنایع غذایی، دانشگاههای علمی کاربردی ایران فریمکو و .
al.uast.ac.ir
ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭ ﺭﺷﺗﻪ ﻫﺎی ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻋﻠﻣﯽ-ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺍ - البرز
ﮐﺎﺭﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺳﻼﻣﺕ‐ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﻭﺩک. ﻣﺭﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻋﻠﻣﯽ-ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﺗﺭﺑﻳﺕ ﻣﺭﺑﯽ ﮐﺭﺝ. ﮐﺭﺝ- ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ- ﺑﻠﻭﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ- ﺑﻠﻭﺍﺭ ﺗﺭﺑﻳﺕ ﻣﺭﺑﯽ. 32511922‐32533824.
www.ii-uast.ac.ir
مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران :: صفحه اصلی سایت
به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران در بهمن ماه 1395 در مقاطع کاردانی (مدیریت کسب و کار- حسابداری شرکت های بیمه- حسابداری مالی- ...
www.sa-zeh.ir
دفترچه كارداني پودماني بهمن 1390
10 ژانويه 2012 ... ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ... ﮐﺎرداﻧﯽ. دوره. ﻫﺎي ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ. ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي. ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه. ﺳﺎل. 1390. ﺑﻪ. ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ...... اوﯾﻮﻧﯿﮏ. ؛. اﯾﻤﻨﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ. ؛. ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ؛. ﻫﻮاﻧﻮردي. -. ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ.
www.cafenetyar.com
سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سامانه سجاد ) - کافه نتیار
مرکز آموزش علمی کاربردی فارسان; مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهر کرد ... مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی · مرکز علمی کاربردی دانشکده بهداشت کوار ...