علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

انتقالی دانشگاه علمی کاربردی

www.uast.ac.ir
آغاز مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول آذرماه
22 ا کتبر 2016 ... معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیسمال دوم سال تحصیلی جاری از اول آذر ماه آغاز می شود.

www.uast.ac.ir
آغاز مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
22 نوامبر 2016 ... معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیسمال دوم سال تحصیلی جاری از اول آذر ماه آغاز شده است.
iusnews.ir
زمان نقل و انتقال دانشگاه علمی کاربردی | خبرنامه دانشجویان ایران
22 ا کتبر 2016 ... از اول آذر ماه؛. زمان نقل و انتقال دانشگاه علمی کاربردی. بهرامی نسب گفت: نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان این دانشگاه توسط واحد استانی صورت می‌گیرد ...
www.mehrnews.com
آغاز مهلت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی - خبرگزاری مهر ...
22 نوامبر 2016 ... معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیسمال دوم سال تحصیلی جاری از اول آذرماه آغاز شد.
www.isna.ir
آغاز مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی - ایسنا
22 نوامبر 2016 ... معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیسمال دوم سال تحصیلی جاری از روز گذشته آغاز شده ...
www.isna.ir
جزئیات نقل و انتقال دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی خوزستان - ایسنا
29 ا کتبر 2016 ... معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خوزستان گفت: در تمام مقاطع تحصیلی ‌امکان نقل و انتقال در دانشگاه وجود دارد اما تنها با درخواست دانشجویان دارای ...
khev.um.ac.ir
سوالات متداول - هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان
انتقال دائم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی، علمی کاربردی، پیام نور، نیمه حضوری، مجازی، واحد بین الملل به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال  ...
www.uast-ardebil.blogfa.com
علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى - شرايط انتقال و تغيير رشته ...
بر اساس مصوبه شوراي آموزشي 16/10/85 دانشگاه جامع علمي كاربردي شرايط انتقال و تغيير رشته دانشجويان كليه وروديهاي دوره ترمي اعلام گرديد.مهلت تكميل و ارسال ...