علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

استخدام در دانشگاه علمی کاربردی گلرنگ


www.golrang.com
گلرنگ در یک نگاه - گروه صنعتی گلرنگ
... با دانشگاه‌ها · نوآوری و کارآفرینی · فعالیت‌های خیریه · مرکز آموزش علمی کاربردی ... از ۱۰ حوزه کسب‌و‌کار با تولید نزدیک به ٦٠ گروه محصول; تولید در بیش از ۳۰ سایت ... جذب و استخدام بیش از ۱٠٠٠ نفر همکار در سال ۱۳۹۴; فعالیت بیش از ۱۳۰۰۰ نفر ...
www.golrang.com
مرکز آموزش علمی کاربردی گلرنگ - گروه صنعتی گلرنگ
دانشگاه جامع علمی کاربردی گلرنگ. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ از سال ۱۳۸۶ با هدف آموزش پرسنل و تأمین نیروی انسانی ماهر گروه صنعتی گلرنگ ...
gig-uast.ac.ir
مرکز علمی-کاربردی گروه صنعتی گلرنگ
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گروه صنعتی گلرنگ.