(اطلاعیه 1 ) قابل توجه دانشجویان ترم آخر : جهت تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سامانه کانون دانش آموختگان جهت دریافت کد رهگیری فارغ التحصیلی نیاز به معدل کل می ...