دستورالعمل ثبت نام در ترم اول پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام ... طرح ضیافت اندیشه · بازديد رييس دانشگاه جامع علمی-كاربردی از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد ... دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت 21-04 -93.