برای سردفتران و دفتریاران استان البرز با ارائه کارت شناسایی و کارمندان دفاتر با ارائه ... نشانی : کرج جهانشهر بلوار مولانا جنب دانشگاه جامع علمی کاربردی تلفن: ...