7 دسامبر 2014 ... دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 26 تهران. ... برای تکمیل پرونده به سامانه فارغ التحصیلان سایت واحد ۲۶ مراجعه نمایند ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.