دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف آموزش‌های علمی کاربردی و افزایش توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و کارآفرینی در استان هابه صورت حضوری در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ...