مراسم روز دانشجو با حضور روسای محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مرکز فرهنگ و هنر اراک ، ماشین سازی ، آلومینیوم سازی و نیروی انتظامی در سالن آمفی ...