1 ا کتبر 2016 ... رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مرکزی گفت: ارتباط بخش ... در جلسه دیدار فرمانده انتظامی استان مرکزی با روسای دانشگاه‌های استان با اشاره ...