1 سپتامبر 2015 ... رشته های وزارت بهداشت یا به عبارتی رشته های پیراپزشکی وزرات بهداشت از پرطرفدارترین ... رشته های کاردانی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی · رشته های کاردانی گروه فرهنگ و هنر ... زمان ثبت نام کنکور دانشگاه سراسری.