22 ژانويه 2017 ... در این نمایشگاه که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی ...