رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد از برگزاری آزمون سراسری كارشناسي ارشد علمي كاربردي93 در مرکز آموزشی شماره 2 موسسه خبر داد.