جدول زمان بندی برگزاری کلاس های مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران. دانشجوی گرامی : اطلاعات زمان بندی کلاس ها در پنل سامانه سجاد قابل مشاهده می باشد.