اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 23 بهمن ماه 1395 ( February-11-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 02 بهمن ماه 1395 ...