16 آگوست 2015 ... دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان در برخی از رشته‌های جدید از جمله کاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصی، کاردانی حرفه‌ای خدمات ...