رشته های کاردانی پیوسته محل تشکیل کلاسها در نظرآباد می باشد. علمی کاربردی حسابداری 1 الکترونیک – الکترونیک عمومی 2 ساختمان – کارهای عمومی ساختمان...