13 دسامبر 2015 ... به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ١١ موسیقی تهران، رشته نوازندگی ساز کلاسیک پس از چهار سال وقفه درپذیرش دانشجو ، طی جلسه ...