به گزارش آوای مغان، بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور مسئولین آموزشی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر پارس آباد و دانشجویان مرکز آیین اهداء کتاب برگزار  ...