16 فوریه 2016 ... به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،براساس تصمیم مسوولان دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکزعلمی کاربردی این مجموعه از این پس به عنوان تنها مجری ...