25 ژوئن 2016 ... به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر محمد اخباری رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در طول تصدی ...