5 روز پیش ... استفاده از خدمات سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردیسجاد” توسط تلفن همراه همچنان امکان‌پذیر نیست و این وضعیت همزمان با اعلام نمرات نیمسال اول ...