دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به جایگاه واقعی خود برسد. 1395/11/12. مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قهرمان کشوری فوتسال دانشگاه علمی کاربردی. 1395/ 11/12.