شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (دوره های آموزشی خارجی)تخفیف نقدی 2 %. مسئول امور مشتریان: آدرس: تهران،میدان هفت تیر، خیابان بهارمستیان ، پلاک 47، طبقه 4.