برگزاری 3 کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و مدیران ارشد دانشگاهی در واحد اسلامشهر ... دکتر ولایتی به عنوان رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد ...