اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی. نسخه مناسب چاپ · ارسال به دوستان. برگزار کننده: مرکز علمی-کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی. زمان مراجعه:.