8- تدریس در دانشگاه های پیام نور ساری، بابل، بهشهر، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، مرکز علمی کاربردی نهضت سوادآموزی، ...