توضیحات, پایگاه‌های نمایه کننده نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر) عبارتند از: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) بانک اطلاعات ...