26 ژانويه 2016 ... لینک دانلود مستقیم فیلم تبلیغاتی مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی اراک .... ثبت نام اردوی مشهد مقدس ویژه خواهران/ زمان حرکت: آبان ماه 95 - سه شنبه, 27 مهر 1395 05 :05 .... ورود به دانشگاه ،مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک اقدام به پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع کاردانی ناپيوسته و نيز كارشناسي ...