14 جولای 2015 ... مجتمع صنعتی دوچرخه سازی آساک قوچان در کیلومتر ۵ جاده قوچان – فاروج در زمینی به ... مجتمع دوچرخه سازی آساک قوچان یک مجموعه تولیدی و صنعتی بزرگ و مادر با تجهیزات و ... ملی و جهانی همچون ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۱ ، سیستم کنترل کیفی و … ... دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ... مركز آموزش علمي - كاربردي قوچان.