8 فوریه 2016 ... فرماندار قوچان از تولید وعرضه 20 هزار دوچرخه ساخت مجتمع صنعتی ... تاکید بر مدیریت منابع تخصیص یافته دولتی و هزینه کردن آن برای خود کارخانه ...