22 ا کتبر 2014 ... معاون دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی اردبیل، با تاکید بر لزوم توجه به ... کرده ودر 4 شهرستان اردبیل، خلخال، گرمی و پارس آباد فعالیت می کند.