دانشگاه علوم پزشکی جُندی‌شاپور، دانشگاهی در شهر اهواز در استان خوزستان، ایران است. ... در دوره معاصر و قبل از تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی، دانشکده پزشکی یکی از واحدهای تابعه دانشگاه جندی شاپور سابق بوده و وابسته به ... علمی کاربردی · خبر اهوازخانه کارگر اهواز • شهرداری اهواز • جهاد دانشگاهی اهواز • اصول‌الدین دزفول • دانشگاه جامع ...