چارت گروه های درسی. ... مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - کارشناسی ارشد ... مهندسی مکانیک جامدات (کارشناسی ناپیوسته قبل از 90) · نقشه کشی معماری(کاردانی) ...