رشته ها و مقاطع تحصیلی, کاردان فنی در رشته های ماشین ابزار ، مکانیک خودرو ، تعمیرات ماشین آلات صنعتی ، تاسیسات الکتریکی ساختمان ، تاسیسات مکانیکی  ...