مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی ... هیئت علمی و مدرسین .... يا مطالب جالب خود را براي اين دفتر به آدرس پستی زیر ارسال نموده تا با نام خودتان در اين سايت درج گردد. ... نشانی : کرج - کیلومتر 5 جاده ماهدشت -خ شهید همت- تلفن 9- 6700872 ...