معرفی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ... 1, مركز آموزش علمی - كاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران, دکتر ...